top of page
Featured Posts

นิ้วโป้งเท้าเอียง BUNION (HALLUX VAGUS)

​​

ลักษณะอาการของนิ้วโป้งเท้าเอียง (Hallux Vagus) สามารถสังเกตได้จากปลายนิ้วโป้งเท้าเบียดชิดเข้าหานิ้วชี้เท้า ซึ่งจะทำให้เกิดกระดูกนูนออกมาที่หัวนิ้วแม่โป้ง และในบางรายที่มีการเอียงของนิ้วหัวแม่เท้ามากอาจจะเกิดการเบียดซ้อนกับนิ้วชี้ได้เลย

สาเหตุที่ทำให้นิ้วโป้งเท้าเอียง (Common Causes)

สาเหตุที่ทำให้นิ้วหัวแม่เท้าเอียงมากที่สุดมักจะเกิดจากการใส่รองเท้าที่คับเกิดไป จึงทำให้เกิดการเบียดรัดของปลายนิ้วเท้าได้ และมักพบบ่อยในผู้หญิงที่ใส่รองเท้าปลายแหลม ขณะที่สาเหตุอีกอย่างนึงอาจเกิดจากการผิดปกติของโครงสร้างเท้าที่มีอุ้งเท้าแบน หรือ ภาวะเท้าแบน (Excessive pronation) ทำให้เกิดการลงแรงด้านในของเท้ามากเกินปกติจนกลายเป็นการบวมนูนของกระดูกนิ้วโป้งเท้า

การรักษา (Treatments)

การรักษาสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ การรักษาด้วยการผ่าตัด และ แบบไม่ผ่าตัด

การรักษาโดยวิธีการผ่าตัด ถ้าหากผู้ป่วยมีอาการปวดมาก และองศาของนิ้วโป้งเท้าเอียงมาก หรืออยู่ในระดับที่ 3 (Tertiary stage) แล้ว โดยมากแพทย์จะเลือกวิธีการผ่าตัด ซึ่งแพทย์จะพิจารณาลักษณะความผิดปกติของกระดูกนิ้วหัวแม่โป้งและเลือกวิธีการผ่าตัดให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย เช่น การตัดกระดูกเพื่อเปลี่ยนแนวองศา หรือการตัดเฉพาะที่ก้อนนูนออก เป็นต้น

การรักษาโดยวิธีไม่ผ่าตัด เป็นการปรับโครางสร้างนิ้วแม่โป้งเท้าสำหรับคนที่มีการผิดรูปไม่มากนัก โดยมากจะอยู่ใน ระดับที่ 1 (Primary stage) และ 2 (Secondary stage) การรักษาเบื้องต้นสามารถทำได้โดย ดังนี้

-การไม่ใส่รองเท้าที่บีบรัดมากเกินไป โดยเฉพาะปลายนิ้วเท้า

-หลีกเลียงการใส่รองเท้าส้นสูงที่มีความสูงเกินกว่า 2 นิ้ว

-การใช้อุปกรณ์ช่วยเพื่อดัดนิ้วเท้า

อย่างไรก็ตาม ในบางคนอาจมีสาเหตุมาจากที่มีอาการเท้าแบน จึงควรที่จะแก้ไขด้วยการปรับโครงสร้างเท้าโดยการเปลี่ยนแผ่นรองเท้าที่มีความเหมาะสมกับโครงสร้างเท้าแต่ละคน โดยการปรับแผ่นรองเท้านี้ควรได้รับการตรวจวิเคราะห์โครงสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากโครงสร้างเท้าของแต่ละคนมีขนาดและลักษณะที่ไม่เหมือนกัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นิ้วตั้น เอ็ม คลินิกกายภาพบำบัด (NEWTON EM Physiotherapy Clinic)

ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 10.00-19.00 น. (**กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า**)

โทร. 099-553-9445

www.newtonem.com

facebook.com/newtonemclinic

Line ID : @newtonem

...

コメント


Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
bottom of page